U Srbiji je pod organskom proizvodnjom 2019. godine bilo oko 21.000 hektara

Organska biljna proizvodnja u Srbiji u 2019. godini odvijala se na 21.264 hektara, što je za 10,44 odsto više nego 2018, objavilo je Nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje Serbia Organika.

Obradiva površina je iznosila 15.915 hektara, dok su livade i pašnjaci na površini od 5.350 hektara, navedeno je u publikaciji „Organska proizvodnja u Srbiji 2020“, piše BETA.

Precizirano je da je organska proizvodnja u Srbiji 2019. godine, prema proračunu na bazi proizvođačkih cena, vredela 37,42 mil EUR.

U 2019. godini je iz Srbije izvezeno 13.284 tona organskih proizvoda u vrednosti od 29,75 mil EUR, od čega su voće i proizvodi od voća činili više od 28,7 mil EUR.

U poređenju sa godinom pre, ukupna vrednost izvoza bila je uvećana za oko 2,3 mil EUR. Najviše organskih proizvoda izvezeno je na tržište država Evropske unije, više od 80%.

Najviše organskih proizvoda, oko trećine ukupnog izvoza, bilo je plasirano u Nemačku, potom slede Holandija, Italija, Francuska, Poljska i SAD.

Zamrznuta malina je ostala i u 2019. godini na prvom mestu po količini i vrednosti ostvarenog izvoza, slede je koncentrat od jabuka, zatim zamrznuta kupina i višnja.

Istovremeno, u Srbiju je uvezeno organskih proizvoda u vrednosti od 8,91 mil EUR.

Kako je navedeno, u Srbiji se u 2019. najviše gajilo organsko voće, pre svega maline i jabuke, zatim žitarice, industrijsko i krmno bilje.

Ratarska proizvodnja (industrijsko bilje, žitarice, krmno bilje, lekovito i aromatično bilje) odvijala se na 9.072 hektara, što čini 57% ukupnih površina pod organskom proizvodnjom, sledila je voćarska proizvodnja sa 5.324 hektara (33,5%), dok je proizvodnja povrća bila zastupljena sa 1,15% površina i odvijala se na 184 hektara.

Površina pod organskom proizvodnjom u Srbiji u 2019. godini činila je samo 0,61% ukupno korišćenog poljoprivrednog zemljišta, navedeno je u publikaciji.

Regionalno, najveće površine pod organskom proizvodnjom bile su u Vojvodini, sa 7.952 hektara, zatim sledi region južne i istočne Srbije sa 4.236 hektara, pa Šumadija i zapadna Srbija.

Tokom 2019. godine u Srbiji je 6.261 proizvođača bilo uključeno u sertifikovanu organsku proizvodnju, od čega 534 nosilaca sertifkata, a 5.727 kooperanata u sistemu grupne sertifkacije.

Istovremeno, oko 120 operatera u sektoru organske proizvodnje u Srbiji se bavilo preradom organskih proizvoda.

Podseća se i da se organska poljoprivreda praktikuje u više od 180 država širom sveta.

Maloprodajno tržište organske hrane i pića je u svetu u 2018. dostiglo vrednost od 105,5 mlrd USD (skoro 97 mlrd EUR), prema istraživanju koje je sproveo Institut za istraživanje organske poljoprivrede (Research Institute of Organic Agri-culture – FIBL), od čega je evropsko tržište bilo vredno 45 mlrd USD (40,1 mlrd EUR).

Ostavite komentar