Užice: Monilia fructigena u zasadima jabuke

Na području rada Regionalnog centra Prognozno izveštajne službe zaštite bilja Užice, vizuelnim pregledom zasada jabuke uočeno je prisustvo plodova sa simptomima truleži plodova jabučastog voća – Monilia fructigena. Radi se o voćnjacima koji nisu u intenzivnoj proizvodnji i gde nisu sprovedene sve adekvatne hemijske mere zaštite.
Prouzrokovač truleži plodova jabučastog voća je ekonomski najznačajnija gljiva iz roda Monilia na jabuci u Srbiji. Plodovi mogu biti zaraženi tokom cele vegetacije, od zametanja do berbe, ali su najosetljiviji u kasnijim fazama zrenja. Ova gljiva najčešće prezimljava u mumificiranim plodovima u krošnji voćaka ili na površini zemljišta, a ređe i na zaraženim granama i rak ranama. Pri povoljnim uslovima vlažnosti, sledećeg proleća ili leta na površini mumificiranih plodova formiraju se konidije koje se prenose vetrom, kišom ili insektima do plodova gde se vrši infekcija. Zaraza plodova se najčešće vrši na mestima oštećenja koja su nastala delovanjem insekata, grada i drugih mehaničkih povreda.

Simptomi na zaraženim plodovima javljaju se u vidu koncentičnih kružnih svetlosmeđih pega, koje se povećavaju, a tkivo unutar pega nekrotira. Kasnije‚ ceo plod biva zaražen, a na površini se mogu videti sporonosna tela raspoređena u vidu koncentričnih krugova. Usled potpunog prožimanja micelije gljive, plodovi gube vodu i smežuravaju se u vidu mumija. Ovako sasušeni plodovi ili ostaju pričvršćeni za grane i grančice ili opadaju na površinu zemlje. Do infekcije ovom gljivom može doći i u toku skladištenja, gde ona izaziva tkz. crnu trulež plodova -zahvaćeni deo ploda ima crnu ili tamnu boju.

U preventivne mere kontrole ovog patogena spadaju:
-uklanjanje i uništavanje mumificiranih plodova iz krošnje i sa površine zemljišta,
-suzbijanje insekata zbog sprečavanja oštećenja plodova,
-podizanje zasada na terenima gde je dobro provetravanje krošnje,
-orezivanje i spaljivanje suvih grana.

Od hemijskih mera zaštite, preporučuje se primena preparata na bazi bakra, u jesen, kada opadne minimum 70 odsto lisne mase. U cilju sprečavnja pojave ovog patogena u skladištu, u toku vegetacije, u fazama sazrevanja plodova, preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata za tu namenu.

Ostavite komentar