Vode Vojvodine: Počinju radovi na sanaciji prevodnice u Malom Staparu

 

JVP „Vode Vojvodine“ počinje radove na sanaciji brodske prevodnice u Malom Staparu, vredne oko 66,5 miliona dinara.

Zbog dotrajalosti i oštećenja pojedinih delova, korišćenje prevodnice u sadašnjem stanju ne pruža neophodnu sigurnost. Postoje značajna oštećenja na kapijama zbog čega voda curi, na zidovima komore prevodnice velika su površinska oštećenja sa mestimičnim dubinskim pukotinama, zaustavni limovi na kapijama su vidno oštećeni, a pojasna kočnica ne funkcioniše, tako da je neophodno krenuti u sanaciju. Poslednji remont rađen je 1979. godine.

 

Predviđeno je da se zamene obe gvozdene kapije prevodnice, kao i da se sanira pogonski mehanizam za njihovo otvaranje i zatvaranje. Kapije prevodnice na Malom Staparu su dvokrilne i predviđena je zamena svih dotrajalih elemenata, postavljanje antikorozivne zaštite svih metalnih delova i obnova ograda sa pešačkim stazama na kapijama. Osim mašinskih radova, predviđeni su i građevinski radovi na sanaciji oštećenja na zidovima prevodnice i stepeništu.

Prevodnica u Malom Staparu jedan je od dragulja industrijske baštine u Vojvodini. Izgrađena je 1802. godine i pravljena je da propusti brodove do 500 tona nosivosti. Ovo je najstarija prevodnica u Vojvodini i jedina koja je i dalje u funkciji, a otvara se na ručni pogon. Do kraja XIX veka, dvokrilne kapije prevodnice bile su od hrastovine, da bi potom zamenjene gvozdenim, dno prevodnice takođe je bilo ispunjeno hrastovim drvetom, a kasnije betonirano.

Ostavite komentar