Vojvodina: Za preradu mleka i mesa bespovratno 15 miliona dinara

 

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo taspisao je Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini 2022 .godini.

Cilj konkursa je poboljšanje kvaliteta mleka  i mesa, povećanje stočnog fonda, uposlenost članova domaćinstava koja se bave stočarskom proizvodnjom, proširenje asortimana novim proizvodima, brendiranje proizvoda i povećanje životnog standarda na selu. Predmet konkursa je sufinansiranje potrebne nove opreme u oblasti proizvodnje i prerade mesa i mleka.

Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos do 15.000.000 dinara.

 

ČITAJTE I: APV: Sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava

 

 

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 70 % od ukupne vrednosti investicije. 

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.000.000 dinara,  dok  minimalan iznos po jednoj prijavi iznosi 200.000 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 400.000 dinara. 

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2022. godine.

Sufinansiraće se sledeće investicije:

Sektor Mleko:

 • Nabavka opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka
 • Nabavka opreme za čišćenje, pranje, dezinfekciju (sterilizaciju) objekta, opreme, alata,uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije
 • Nabavka laboratorijske opreme(bez staklenog pribora) za internu upotrebu kao deo prerađivačkog pogona.

Sektor Meso:

 • Nabavka opreme za omamljivanje, klanje i obradu trupova
 • Nabavka opreme za sakupljanje, prijem, čuvanje/skladištenje (hlađenje), uklanjanje i preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla koji nisu za ishranu ljudi
 • Nabavka opreme i uređaja za rasecanje, obradu, preradu, pakovanje i označavanje mesa i usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa, mašinski separisanog mesa i proizvoda od mesa
 • Nabavka opreme i uređaji za hlađenje, pasterizaciju i sterilizaciju mesa i proizvoda od mesa
 • Nabavka laboratorijske opreme(bez staklenog pribora) za internu upotrebu kao deo prerađivačkog pogona
 • Nabavka opreme za čišćenje, pranje, dezinfekciju (sterilizaciju) objekta, opreme, alata,uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije

 Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1.preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2.pravno lice:

-privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,

-zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,

-složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Specifični uslovi za učešće na konkursu

Na kraju investicije a pre isplate sredstaa korisnik treba da ispunjava sledeće specifične uslove:  

 • za preradu mleka:
 • Korisnici koji na kraju investicije imaju dnevni kapacitet prikupljenog mleka do 2.999 l.
 • za preradu mesa:  
 • U slučaju klanica, prihvatljivi su korisnici sa maksimalnim kapacitetom do: 9 goveda ili 49 svinja ili 49 ovaca i koza, ili 499 ćuraka ili gusaka ili 4.999 živine dnevno na kraju investicije;
 • U slučaju postrojenja za sečenje i / ili preradu, prihvatljivi korisnici su preduzeća sa maksimalnim kapacitetom sečenja ili prerade do 499 kg dnevno na kraju investicije.

Konkurs je otvoren do 21.02.2022. godine.

Prijavu na Konkurs s traženom dokumentacijom dostavljati POŠTOM NA ADRESU: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

21000 Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina broj 16

 s naznakom:

„KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PRERADU MLEKA I MESA U 2022.GODINI” ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade AP Vojvodine, svakog radnog dana od 09.00 do 14.00 časova.

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 
Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 
 
 

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/4881-852 od 10-12 časova

 Tekst konkursa, obrazac prijave i Pravilnik mogu se preuzeti na veb-sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljorivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine: http://www.psp.vojvodina.gov.rs

Priredila: J. Bajšanski

 

Ostavite komentar