Vrnjačka Banja: Za subvencije poljoprivrednicima 5 miliona dinara

 

U okviru programa za pomoć poljoprivrednim gazdinstvima opština Vrnjačka Banja za 2021. godinu, planirala je sredstva u iznosu od 5.000.000,00 dinara. Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Vrnjačka Banja za 2021. godinu, usvojen je od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Programom je predviđeno:

-800.000,00 dinara za regresiranje veštačkog osemenjavanja priplodnih životinja (opština subvencioniše po svakom podnetom grlu 2.000,00 dinara)

-3.600.000,00 dinara za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (opština subvencioniše 40% od prikazane vrednosti investicije, u skladu sa Javnim pozivom i kriterijumima koje određuje Komisija za poljoprivredu)

-600.000,00 dinara za promotivne aktivnosti, gde spadaju sajmovi, manifestacije izložbe, saopšteno je na zvaničnom portalu Opštinske uprave.

Rapisani Konkurs je trajao mesec dana i ukupno je podneto 125 zahteva. Poljoprivrednici su se javljali za nabavku kvalitetnih priplodnih grla mlečnih rasa, goveda, ovaca i koza, za opremu za mužu, hlađanje i čuvanje mleka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije, za nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda, ovaca, koza i svinja koje se koriste za proizvodnju mesa, za podizanje novih ili obnavljanje postojećih višegodišnjih zasada voćaka, hmelja i vinove loze, za podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju, za mašine, uređaje i opremu za navodnjavanje useva, za nabavku novih pčelinjih društava.

Ostavite komentar