Za pogon „Naš med“ 17.000 evra donacije GIZ-a

Nemačka agencija za međunarodnu saradnju preko projekta Podrška diverzifikaciji ekonomskih aktivnosti u ruralnim oblastima jugoistočne Evrope (SEDRA) koji sprovodi GIZ i Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj jugoistočne Evrope (SWG), podržali su SPOS sa 17.000 evra u kompletiranju opreme Pogona za prikupljanje i plasman meda pčelara SPOS-a „Naš med“ doo. Isporuka opreme je završena i, po proceduri, GIZ je opremu kupio direktno od dobavljača.

U donaciji je nabavljena oprema koja je potrebna Pogonu. Tu su homogenizator za 3,5 tone meda, sa duplim zidovima, izolacijom i mešačem, osam prohromskih kolica za jednostavno manipulisanje buradima u komori za dekristalizaciju, a 100 odsto materijala ugrađenih u njih ima atest za dodir sa hranom. Ovu opremu čine i dva seta sondi za uzorkovanje meda, tri refraktometra za tri ekipe koje uzorkuju med na terenu, jedan fotometar kojim se određuje boja meda, jedan reflektometar kojim se analizira med na terenu određuje HMF, glukoza, saharoza, glukoza+fruktoza, jedan pH metar, dva digitalna termometra i dva prohromska graničnika za prilaz viljuškara komori za dekristalizaciju i vagi kao i digitalna vaga za merenje buradi na terenu i homogenizator od 3,5 tone.

GIZ je decembra 2019. već donirao Pogonu 9.989,74 evra što je do sada oprema u ukupnoj tržišnoj vrednosti od više od 32.000 evra.

J. Bajšanski

Ostavite komentar