Zaštita pšenice i ječma iz najranijih rokova setve

 

Usevi ozime pšenice i ječma koji su posejani početkom oktobra, pogotovo usevi koji su u sistemu navodnjavanja, nalaze se u fazama od nicanja do prvih razvijenih listova.

Na većini parcela na kojima se planira proizvodnja ozimih strnina setva tek predstoji.

 

ČITAJTE I: Zaštita uljane repice iz kasnih rokova setve

 

 

U poniklim usevima pšenice i ječma registruje se prisustvo lisnih vaši i cikada – dominantno vrste Psammotettix alienus. Pored direktnih šteta koje prouzrokuju svojom ishranom na biljkama, lisne vaši i cikade značajne su kao prenosioci fitopatogenih virusa.

U proteklim sezonama u usevima strnih žita potvrđeno je prisustvo simptoma virusa kržljavosti pšenice koga prenosi navedena cikada, kao i virusa iz grupe žute patuljavosti ječma, koga prenose lisne vaši.

Trenutni uslovi u proizvodnji sa visokim dnevnim temperaturama pogoduju povećanoj aktivnosti lisnih vaši i cikada što povećava i rizik od zaraze mladih biljaka virusima. Ukoliko dođe do zaraza virusima u početnim fazama razvoja biljaka štete mogu biti veoma velike.

Proizvođačima se preporučuju redovni pregledi poniklih useva pšenice i ječma na prisustvo štetočina.

Ukoliko se u početnim fazama razvoja strnih žita uoči njihovo prisustvo na više od 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 

Preparat Aktivna materija Doza
Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux deltametrin 0,2-0,3 l/ha
Decis expert 0,075 l/ha

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

PIS apeluje na poljoprivredne proizvođače da obrate pažnju i na prisustvo aktivnih rupa od glodara, koji se u ovom jesenjem periodu na parcelama pod strnim žitima prvo hrane posejanim i klijalim semenom, a kasnije nakon nicanja useva nastavljaju svoju aktivnost oštećujući nadzemne i podzemne delove izniklih biljaka. O pragovima štetnosti i merama kontrole više na LINKU.