Zaštita uljane repice

 

Na području Srbije usevi uljane repice iz ranijih rokova setve se nalaze u različitim fazama razvoja listova (BBCH 12-14), dok se usevi iz kasnijih rokova setve nalaze u različitim fazama klijanja i nicanja (BBCH 01-09).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo jaja i tek ispiljenih pagusenica repičine lisne ose . U toku je polaganje jaja i početak piljenja pagusenica ove štetočine.

Vremenski uslovi u proizvodnji (toplo i suvo vreme) veoma pogoduju razvoju ove štetočine, te se u narednom periodu očekuje intenzivnije piljenje pagusenica.

Najveće štete od ishrane pagusenica nastaju u početnim fazama razvoja uljane repice kada usled jačeg napada može doći do golobrsta.

Preporučuje se proizvođačima pregled useva na prisustvo ove štetočine i po postizanju praga štetnosti od 1 pagusenice po biljci ili 50 pagusenica po m2, primena hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida:

 

Preparat                                                                       Aktivna materija                            Doza/koncentracija
 

Decis 2,5 EC, Polux, Konfuzij                                                 deltametrin                                            0,2-0,3 l/ha

Grom                                                                                        lambda-cihalotrin                                     0,2-0,25 l/ha
Fastac 10 EC                                                                             alfa-cipermetrin                                      0,1 l/ha

 

Jaja repicine lisne ose ispod epidermisa scaled

Takođe, na pojedinim parcelama je registrovano i prisustvo larvi pamukove sovice  koje se isto ishranjuju lisnom masom i mogu pričiniti značajne štete, kao i krilatih formi vaši  koje imaju veoma značajnu  ulogu u prenošenju fitopatogenih virusa (u proteklim sezonama je potvrđeno prisustvo virusa žutice postrne repe). Navedeni insekticidi za suzbijanje repičine lisne ose delovaće i na suzbijanje ovih štetočina.

Ostavite komentar