Zaštita useva od pamukove sovice i stenica

 

U proteklih nedelju dana, na feromonskim klopkama i svetlosnim lovnim lampama beleže se visoki ulovi odraslih jedinki pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

Vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo položenih jaja te štetočine. U zavisnosti od lokaliteta i useva razlikuje se i procenat biljaka sa položenim jajima koji se na pojedinim parcelama kreće i do 60%.

Pamukova sovica je izrazito polifagna štetočina i hrani se na velikom broju biljnih vrsta. Ženke polažu jaja, pojedinačno ili u manjim grupama, na dlačice listova ili generativne organe najrazvijenijih biljaka, kod kojih se odvijaju intenzivan porast i plodonošenje. Štete pričinjavaju larve, pri čemu se prvi larveni uzrasti ishranjuju listovima, dok kasniji uzrasti prelaze na pupoljke, cvetove i plodove.

Jaje pamukove sovice

U ovom momentu najugroženiji su postrni usevi kukuruza šećerca, boranije i soje, kao i usevi paprike, paradajza, kupusa i drugog povrća.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jaja pamukove sovice i po potvrdi prisustva primena nekog od registrovanih insekticida:

 

Preparat

Aktivna materija Doza Usev (karenca u danima)
Coragen 20 SC hlorantraniliprol 0,14-0,2 l/ha paprika (3),

 paradajz (1), kukuruz (14),

kupus (7)

*Ampligo 150 ZC hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin 0,4 l/ha paradajz (3), kukuruz (7),

 kupus (14)

Avaunt 15 EC, Top gun indoksakarb 0,25 l/ha paprika (1),

paradajz (3), kukuruz (14)

Affirm 095 SG, Ema, Triton emamektin benzoat 1,5-2 kg/ha paprika (3),

 paradajz (3),

kupus (3)

*Scatto deltametrin            

0,3-0,7 l/ha

paprika (3),

paradajz (3),

kupus (7)

*Kozak lambda-cihalotrin 0,2 l/ha boranija (14),

kupus (14)

Harpun piriproksifen 0,05-0,075% boranija (7)

 

U usevima soje nema registrovanih insekticida za suzbijanje pamukove sovice. Sa ciljem suzbijanja te štetočine mogu se koristiti neki od navedenih insekticida.

Larva braon mramoraste stenice

Vizuelnim pregledima, u pojedinim usevima, registrovano je značajno prisustvo odraslih jedinki i larvi braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) i zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula). Intenzitet napada zavisi od lokaliteta, useva i ranije primenjenih hemijskih mera zaštite. Ukoliko se vizuelnim pregledima uoči prisustvo stenica prilikom izbora insekticida, sa ciljem zaštite useva od navedenih štetočina, prednost treba dati preparatima na  bazi deltametrina ili lambda-cihalotrina koji su označeni sa * u tabeli.

U usevima soje nema registrovanih insekticida za suzbijanje pamukove sovice. Sa ciljem suzbijanja te štetočine mogu se koristiti neki od navedenih insekticida.

Larva zelene mramoraste stenice

 S obzirom da je u toku berba pojedinih useva ili se ona očekuje u narednom periodu prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Ostavite komentar