Zemljište u Zrenjaninu oglašeno na 15 godina

Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Zrenjanina raspisan je 18. marta 2021. godine.

Ukupna površina državnog poljoprivrednog zemljišta koje su nudi u zakup u 27 katastarskih opština na području Zrenjanina iznosi 9010 ha. Od toga na period zakupa od 15 godina u ponudi je čak 8266 ha, a za preostalih 744 ha period zakupa je godinu dana.

Javna nadmetanja se odvijaju elektronskim putem kroz aplikaciju Digitalno javno nadmetanje. Rok za prijavljivanje je 25. mart 2021. godine u 12 sati. Otvaranje ponuda, odnosno kreiranje rang liste zakazano je za 02.04.2021. u 12:00.

Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači koji ispunjavaju uslove za učešće na nadmetanju u Zrenjaninu, na lak i jednostavan način mogu poslati svoje ponude putem aplikacije, bilo da koriste računar ili mobilni telefon. Na sajtu Uprave za poljoprivredno zemljište nalazi se tekstualno i video uputstvo za korišćenje aplikacije.

Takođe, na Geoportalu Uprave za poljoprivredno zemljište mogu se pronaći svi relevnatni podaci o parcelama koje se nude u zakup, uključujući i tačan položaj, izgled i oblik parcela prikazan na satelitskim podlogama.

Ostavite komentar