Zrenjanin: Crvena ražana buba u usevu suncokreta

U Srednjebanatskom okrugu, na obodima pojedinih parcela suncokreta, registrovano je intenzivno prisustvo crvene ražane bube – Omophlus lepturoides.

Ciklus razvića ove štetočine traje dve godine. Prezimljava u stadijumu larve. Imaga se javljaju od kraja aprila do polovine jula. Hrane se prašnicima i ostalim delovima cveta voćaka i ozimih žita, naročito raži, ali i listovima mladih voćaka, suncokreta, šećerne repe, lucerke, jarih žita.

Ženke polažu jaja u gomilicama u rastresito i vlažno zemljište, a vrlo često u lucerišta i krompirišta. Larve žive u zemljištu i oštećuju kao žičari, pa s toga nose naziv „lažni žičari“. Hrane se krtolama i korenovim sistemom, ali oštećuju i mnoge druge biljke.

U slučaju intenzivnije pojave navedene štetočine suzbijanje po ivičnim delovima parcela je moguće obaviti insketicidima iz grupe piretroida.

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Ostavite komentar