APV: Bespovratna sredstva za priključne mašine za organsku proizvodnju

 

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini. Cilj Konkursa je unapređenje organske proizvodnje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Za realizaciju aktivnosti predviđeno je ukupno – 12.000.000 dinara. Sredstva za podršku investicija po Konkursu  dodeljuju se bespovratno.

 

ČITAJTE I: Konkurs za nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine

 

 

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 80% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 800.000 dinara.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava priznavaće se jedino priključna mehanizacija, mašine i oprema kupljene posle 01.01.2022. godine, što mora biti dokumentovano avansnim računom, računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, jedinstvenim carinskim ispravama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, kao i drugim dokazima koji nose datum nakon 01.01.2022. godine.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu, za više namena u okviru konkursa.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, nalaze se u aktivnom statusu, koji su sertifikovani za organsku proizvodnju ili se nalaze u postupku sertifikacije, odnosno ukoliko su u sistemu organske proizvodnje, i to:

1.fizičko lice:

– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2.pravno lice:

– privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,

– zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,

– složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 18.02.2022. godine.

Prijave na konkurs, sa ostalom pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se poštom ili putem pisarnice pokrajinskih organa uprave – svakog radnog dana od 9 do 14 časova, u zatvorenoj koverti, na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Bulevar Mihajla Pupina 16

21000 Novi Sad

sa naznakom „K O N K U R S ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA NABAVKE PRIKLjUČNE MEHANIZACIJE, MAŠINA I OPREME ZA ORGANSKU PROIZVODNjU  NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2022. GODINI” – ne otvaraj

ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 
Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 
 

 

Dodatne informacije možete putem telefona: 021/487-4601 od 10 do 14 časova.

Tekst Konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, izveštaj o namenskom utrošku sredstava i zahtev za isplatu mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za poljorivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine: www.psp.vojvodina.gov.rs

Priredila: J. Bajšanski

 

 

Ostavite komentar